Mực khô Quỳnh Lưu

Mực khô Quỳnh Lưu Mực khô Quỳnh Lưu
T3, 02 / 2019 6:15 chiều
Mực khô Quỳnh Lưu được đánh giá là loại mực ngon nhất cả nước bởi thân mực dày, thơm ngọt, giai, giòn và độ mặn vừa hoàn toàn không bị lẫn cát. Mực kh[...]